Tratamente fitosanitare


Tratamentele fitosanitare se realizează cu produse de protecţia plantelor, produse folosite pentru combaterea agenților dăunători.

Tratamentele fitosanitare de combatere se aplică curativ sau preventiv, fie în vegetație, fie prin tratament la sămânță, fie prin tratarea solului.Tratamentele în vegetaţie se efectuează sub formă de tratamente umede: stropiri, pulverizări sau aerosolizări. Stropirile se realizează cu ajutorul aparatelor de spate sau carosabile. Pulverizările se fac cu utilaje cu acționare pneumatică. Aerosolii se obțin cu utilaje speciale (generatoare de ceață).

Diferențierea între tratamentele umede este dată de dimensiunile picăturilor, care descresc de la stropiri la aerosoli.În funcție de tipul dăunătorilor, se utilizează diferite produse de protecția plantelor: erbicide, fungicide, insecticide acaricide, tratamente pentru sămânță, etc. Produsele pot avea acțiune toxică selectivă (limitată la unele specii vegetale) sau generală (pentru orice specie), folosite pentru prevenirea apariției sau distrugerea dăunătorilor, pentru combaterea acarienilor fitofagi, pentru protejarea culturilor de cereale de toamnă împotriva unor agenţi de dăunare care se transmit prin sămânţă şi sol.

Mixt Service SRL este autorizată pentru utilizarea produselor fitosanitare și prestarea de servicii cu produse de protecția plantelor T și T+.