Dezinfecție


Dezinfecția este o metodă a igienei, constând în operațiuni de prevenire și combatere a bolilor infecțioase și parazitare la om si animale, urmărindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe suprafețele supuse acestei operațiuni. Substanţele dezinfectante nu distrug toate microorganismele patogene, putând fi deosebit de eficiente faţă de unele specii şi lipsite de eficienţă faţă de altele. Dezinfecția previne dezvoltarea germenilor patogeni, transmițători de boli și combate răspândirea în masă a bolilor transmisibile.

Ca tipuri de dezinfecție, aceasta poate fi generală sau parțială:

  1. dezinfecţie generală, care se aplică în toată unitatea sau toată clădirea şi reprezintă modul obişnuit de efectuare a dezinfecţiilor pentru prevenirea şi combaterea bolilor infecţioase.
  2. dezinfecţia parţială, care se aplică asupra unei suprafeţe restrânse dintr-o unitate sau dintr-o clădire, pe suprafaţa pe care s-a produs contaminarea cu diferite produse patologice.

După momentul de aplicare şi scopul urmărit, dezinfecţia poate fi profilactică şi de necesitate.

a)     dezinfecţia profilactică se efectuează în unităţile de boli transmisibile, în scopul prevenirii apariţiei acestora şi a combaterii stării de microbism care se dezvoltă şi influenţează negativ starea de sănătate a omului şi a animalelor.

b)     dezinfecţia profilactică se efectuează, în general, prin mijloace chimice şi prin mijloace fizice (căldură, radiaţii ultraviolete etc.). Unele modalităţi particulare de decontaminare profilactică pot fi aplicate şi în prezenţa omului şi animalelor (dezinfecţia aerului prin aerosoli, radiaţii ultraviolete sau aeroioni negativi).

c)      dezinfecţia de necesitate se efectuează pentru combaterea bolilor transmisibile, de la apariţia primelor cazuri de boală şi până la lichidarea focarelor. La alegerea mijloacelor de dezinfecţie se ţine seama de particularităţile agentului patogen ce trebuie neutralizat prin acţiunea de combatere.