Servicii D.D.D.

 

Firma noastră execută lucrări de:

  • dezinsecție prin pulverizare de substanțe lichide cu ajutorul unor pompe sub presiune;
  • dezinsecție cu insecticide de tip gel pentru gândaci;
  • dezinsecție prin pulverizare cu ajutorul atomizoarelor;
  • dezinsecție a zonelor verzi prin aparate de tip ULV autopurtate;
  • dezinsecție aeriană (prin aviotratament cu elicopter sau avion utilitar, dotat cu echipamente specializate pentru pulverizare);
  • dezinfecție pentru combaterea parțială sau totală a microbilor și microorganismelor în scopul prevenirii și combaterii infecțiilor și a bolilor transmisibile;
  • deratizare pentru reducerea și combaterea populației de rozătoare, cu raticide de tip praf, pastă, batoane cerate sau cereale tratate.

Agentul de deratizare, dezinfecţie, dezinsecţie  este specialistul care desfăşoară activităţi de deratizare, dezinfecţie  şi dezinsecţie în incinte – reşedinţe, şcoli, creşe, grădiniţe, cantine, spitale, birouri, sectoare industriale, agricole  şi administrative, mijloace de transport, precum şi în spaţii exterioare – zone populate, spaţii verzi, parcuri etc., pentru înlăturarea germenilor patogeni şi combaterea speciilor de insecte şi rozătoare dăunătoare din zonele procesate. Acesta prestează servicii atât în sectorul public, cât şi în cel privat.

Normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 prevăd ca normele de igienă (deci inclusiv cele care fac referire la dezinsecție, dezinfecție și deratizare) sunt obligatorii pentru toate unitățile din sistemul public și privat. Serviciile de dezinsecție și dezinfecție se fac atunci când este nevoie, dar obligatoriu o dată la minim 3 luni, în timp ce lucrările de deratizare se fac atunci când este nevoie, dar obligatoriu o dată la minim 6 luni.

 

Dezinsecție prin aviotratament

 

 

Mixt Service S.R.L. monitorizează întotdeauna suprafețele procesate și aplică măsuri corective de combatere pentru realizarea scopului final propus.

 

Pagina Facebook Mixt Service