Mixt Service

Despre Noi
Portfoliu
Servicii
Contact

Descrierea ocupaţiei


Agentul de dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie  este specialistul care desfăşoară activităţi de dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţie in incinte- reşedinţe, şcoli, creşe, grădiniţe, cantine, spitale, birouri, sectoare industriale, agricole  şi administrative, mijloace de transport, precum  şi in spaţii exterioare- zone populate, spaţii verzi parcuri etc. pentru inlăturarea germenilor patogeni  şi combaterea speciilor de insecte şi rozătoare dăunătoare din zonele procesate. Acesta prestează servicii atat in sectorul public, cat şi in cel privat.

 

Agentul de dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie  demonstrează competenţe de pregătire a operaţiilor de deratizare, dezinsecţie  şi dezinfecţie in conformitate cu specificul situaţiei din obiectivul de tratat, stabilind toate aspectele preliminare esenţiale legate de speciile dăunătorilor de combătut, gradul de invazie  şi extinderea in spaţiu, metodele de intervenţie ce urmează a fi aplicate, substanţele toxice de utilizat, necesarul de materiale şi echipamente specifice. El instruieşte beneficiarul cu privire la acţiunile de deratizare, dezinsecţie  şi dezinfecţie de realizat, specificand cu precizie rolul  şi modalităţile de intervenţie ale acestuia in cadrul acţiunilor, cu precădere in asigurarea curăţeniei ca etapă preliminară obligatorie pentru reuşita combaterii dăunătorilor şi privind măsurile de prevenire a eventualelor accidente ţinand seama de factorii de risc existenţi.


Agentul de dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie dovedeşte competenţe privind derularea efectivă a lucrărilor de deratizare, dezinsecţie  şi dezinfecţie, preparand soluţiile toxice şi momelile ratidice, aplicand metodele de combatere adecvate fără a periclita siguranţa mediului inconjurător.


Competenţele agentului de dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie se referă la utilizarea aparatelor cu acţionare manuală, punerea in funcţiune, exploatarea şi oprirea aparatelor cu acţionare electro-mecanică şi a celor acţionate prin motoare cu ardere internă conform instrucţiunilor de lucru, respectand normele de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor specifice, in corelaţie cu particularităţile spaţiului supus tratamentelor. El demonstrează totodată, capacităţi de verificare şi intreţinere a echipamentelor de lucru pentru menţinerea duratei de  viaţă a acestora şi pentru protejarea suprafeţelor supuse acţiunii de dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie in timpul derulării activităţilor.


Agentul de dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie monitorizează suprafeţele procesate şi aplică măsuri corective de combatere pentru realizarea scopului final propus.

 

Balog Jozsef

Telefon:

+40 744 667 979

+40 735 500 086

+40 361 419 606

Fax:

+40 361 419 606

E-mail:

mixt.service@yahoo.com

office@mixtservice.ro

Adresa:

Str. Lunca Sighet nr.30 Satu Mare Romania


Mixt Service S.R.L
, activeaza pe piata serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie inca din 1992, avand drept preocupare calitatea serviciilor prestate, deziderat atins prin utilizarea substantelor avizate de Ministerul Sanatatii, calificarea profesionala continua a celor 15 angajati permanenti, folosirea utilajelor moderne aflate in dotare precum si a promptitudini interventiei.

Firma noastra are un portofoliu larg de clienti printre care putem enumera, administratii publice locale (Primaria municipiului Satu Mare, Primaria Carei, Primaria Marghita) , unitati sanitare ( Spitalul Judetean Satu Mare, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj), unitati militare, unitati de invatamant, clienti privati, etc.

Firma detine toate autorizatiile si licentele emise de autoritatile de stat, autorizatia de functionare emisa de municipalitate, autorizatia sanitar-veterinara, autorizatia de mediu, autorizatia pentru utilizarea produselor de protectia plantelor emisa de ministerul agriculturi, autorizatia pentru detinerea si utilizarea de produse si substante toxice, certificatul de management al calitatii EN ISO 9001/2000 dar si certificatul de mediu SR EN ISO 14001 si securitatea muncii OHSAS 18001.

De asemenea societatea detine Licenta de Functionare Clasa 2 eliberata de Autoritatea Naţională De Reglementare Pentru Serviciile Comunitare De Utilităţi Publice - A.N.R.S.C."

Autorizatii

Protfoliul Firmei Noastre

- Spitalul Judeţean Satu Mare

- Spitalul Judeţean Cluj-Napoca

- Deratizarea oraşelor Marghita, Carei, Tăşnad, Valea lui Mihai, Suplacu de Barcău

- Dezinsecţia aeriana a municipiilor Satu Mare si Carei

- Universitatea Tehnica din Cluj Napoca

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a Judetului Satu Mare

- SC ABOMIX SA

- Compania de apa Oltenia